Part of the Midis Group
Wolters Kluwer Financial Services
wkfs
Finans Çözümleri


Summix Finans çözümleri, sektörün beğenilen simülasyon ve çözümlemeleri aracılığıyla stratejik planlama, bütçeleme ve tahmin konusunda sizlere destek olmaktadır.

Gittikçe artan bir esnekliğe sahip olmak iç ve dış faktörler tarafından zorlanan başka bir mücadele alanıdır. Düzenli olarak gelişen muhasebe standartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS), ulusal muhasebe mevzuatı dış faktör olarak her aşamada değişikliklere yol açmaktadır. İç faktörler daha da önemli olabilmektedir, örneğin yeni ürünler, yeni sistemler, yeni şubelerin açılması gibi gelişmelerin hepsi finans birimlerinin kayda değer bir gayret sarfetmesini gerektirmektedir.


Wolters Kluwer finans çözümleri, iyi yapılandırılmış ve güvenilir süreçler içinde gerekli değişikliklere entegre olmanızı sağlarken bu tür durumlar için de yüksek bir esnekliğe sahiptir. Finansal kurumlara, hızlı değişen iş ve regülasyon ortamının neden olduğu finansal zorlukların esnek bir şekilde üstesinden gelmek üzere, mevcut içeriği ve uzman desteği ile, işlemin başlangıcından raporlanmasına dek tamamiyle entegre bir finans çözümü sunmaktadır.


Operasyonel Risk


Günümüzde finansal ürünler, yöntemler ve teknolojinin oldukça ilerleyerek karmaşık bir duruma gelmesinden ve beraberinde gelen finansal krizler ile düzenleme kurulunun artan baskısından sonra piyasalarda risk yönetiminde büyük değişiklikler olmuştur. Bu gelişmeyle operasyonel riskin önemi daha da artmıştır. Bu yüzden operasyonel riskin tanımlanması, ölçümü, izlenmesi ve kontrolünden oluşan süreçlerin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bu süreçlerde ARC Logics deneyimli ekibi ile kapsamlı ve fark yaratan kuruma uygun çözümler sunmaktadır.


ARC Logics özellikle finansal hizmetler sektörü için tasarlanmış bir kurumsal Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC) platformudur. Modüler bileşenleri mevzuata uygunluk riskleri ile operasyonel ve kurumsal riskleri ölçer, izler ve yönetir.


Etkin bir operasyonel risk yönetimi, uygulanabilir risklerin, riskleri telafi edebilecek kontrollerin, bu kontrolleri izleyen ve test eden en iyi pratiklerin açıkça ve doğru belirlemesini gerektirir. Çoğu çözüm size bu süreçleri yönetmeniz için araçlar sağlayabilir fakat kuruluşlar bu araç için gerekli olan içeriği sağlamak durumda kalmaktadırlar. ARC Logics finansal hizmetler Yönetişim, Risk, Uyum (GRC) süreçleri için en ince detayına kadar geliştirilmiş içerik ile beraber müşterilere sağlanmaktadır.


Detaylı bilgi için http://www.wolterskluwerfs.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.