Part of the Midis Group
Skorlama
avra

FINECUS, Finansal Yazılımlar konusunda kurumlara ve çalışanlara yön gösteren öncü kuruluşlardandır. Amacımız doğru bir şekilde riski sayısallaştırmak, sermayenin en ideal ve kontrollü biçimde kullanılmasını sağlamak ve risk-getiri ilişkisini sağlarken hukuki mevzuatlara da uyum sağlamaktır.

FINECUS Skorlama Yazılımı (Avra) kurumlara farklı sektördeki firmalar için riskliliği değerlendirme imkanı vermektedir. Yazılımın geliştirdiği istatistiksel algoritmalar yanında kullanıcı tanımlı skorlama algoritmaları da kullanılabilmektedir. İstatistiksel modellerin de yenilenmesi ve kullanılması kullanıcı kontrolünde yapılmaktadır.

Avra ayrıca skorlama algoritmalarının Performans Takibini de gerçekleştirmektedir. Kullanıcılar hangi algoritmayı kullanacağına karar vermekte ve metotların performanslarını takip edebilmektedir. Modülün performans takip özelliği aynı zamanda skorlama algoritmalarının birbirleri ile olan kıyaslamalarını yapabilmeyi de sağlamaktadır. Skorlama sisteminin kullanılması sırasında meydana gelebilecek bir bozulma da bu sistem sayesinde takip edilebilmekte ve sebepleri tespit edilebilmektedir.

Avra skorlamanın yanı sıra skorları derecelerde döndürmekte ve portföy yapısını derecelere göre de sunabilmektedir. Basel II ile uyum çerçevesinde, gerekli birçok hesaplama sistem içerisinde yer almaktadır.

AVRA'nın temel avantajları aşağıdaki şekildedir;

- Skorlama algoritması oluşturma için gerekli İleri İstatistiksel Teknikler
- Kullanıcı tanımlı algoritmalar
- Performans Ölçüm Sistemleri
- Skor Derece geçişleri ve takibi
- Portföy Analizleri
- Kuruma özgü raporlamalarYazılımın Özellikleri


avra

Portföy İzleme Ekranları

Kurum portföyünün risk yapısı çeşitli kırılımlarda izlenebilmektedir. Kuruma özgün olarak üst yönetim ve departmanlara yönelik raporlar oluşturulabilmekte ve farklı detayda raporlar hazırlanmaktadır. Derece, Bölge, Kredi tipi ve diğer kırılımlara portföy büyüklükleri, kredi adetleri takip edilebilmektedir.


Skorlama Modülü

Skorlama algoritmasının çıkarıldığı bu kısımda Logit, Probit, Discriminant Analizi gibi istatistiksel yöntemler ile skorlama algoritmaları çıkarılmaktadır veya yenilenmektedir. Kullanıcı istediği sıklıkta, veri biriktikçe skorlama algoritmasını yenileyebilmektedir. Kullanıcılar skorlama algoritmasını geçmiş verilerle ve diğer skorlama algoritmaları ile karşılaştırabilmektedir. Skorlama algoritmasının değişkenlerinin transformasyonları ve farklı parametreler skorlama yöntemi geliştirme esnasında kullanılabilmektedir.


Performans Analizleri

FINECUS Skorlama modülü skorlama algoritmalarının performans ölçümlerini de içermektedir. BaselII kapsamında bahsedilen skorlama testlerinden yaygın olarak kullanılanlar yazılım kapsamına alınmıştır. Cumulative Accuracy Profile, ROC, Brier Score ve diğer bazı ölçütler sistem kapsamındadır. Algoritmaları birbirleri ile ve tarihsel olarak doğruluğunu ölçmek mümkün olmaktadır.Proje Aşamaları


Programlama Dili ve Dizaynı

FINECUS Skoring modülü Java yazılım dili ile hazırlanmıştır. Java yazılım dilinin en önemli özelliği, nesneye yönelik bir programlama dili olmasıdır. Nesneye yönelik programlama dili ile yazılım geliştirmek çok daha kolaylaşmakta, modüllerin entegre çalışması kolaylaşmakta ve kuruma özgün geliştirmeler yapmak kolaylaşmaktadır.


Özgünleştirme & Kurulum

Hiç bir yazılım orjinal hali ile kurum ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verecek yapıda değildir. Kurum ihtiyaçları tespit edildikten sonra FINECUS Skorlama modülü kuruma özgün yapıya kavuşturulmaktadır. Hesaplama algoritmaları aynı kalmakla beraber özellikle raporlama ve veri tabanında olmak üzere çeşitli değişiklikler gerekmektedir.


Finansal Eğitimler

Finansal Eğitimler tüm belirsizliklerin giderilmesine ve kullanılan tüm yöntemlerin anlaşılmasına yöneliktir. Kullanılan yazılımlarda net olmayan hiçbir hususun olmaması özellikle kullanıcının çıktılar üzerinde yorum yapabilmesi açısından son derece önem taşımaktadır.


Kullanıcı Eğitimleri

Tüm modüllerimiz kullanım kolaylığını esas almaktadır. Kullanıcılar için eğitimlerde yazılıma tam olarak hakim olması ve sebep-sonuç ilişkilerini yorumlayabilmesi üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Eğitimler ile kullanıcılar etkin bir şekilde yazılımları kullanılabilmektedir.


Proje Teslimi ve Teslim Sonrası Destek

Proje sonrası destek yazılımın kendisi kadar önem taşımaktadır. Literatürdeki tüm gelişmeler, yeni finansal ürünler ve yönetmelik gereksinimleri süratle yazılıma dahil edilmektedir. Kullanıcılar yaşayabilecekleri tüm problemlerde anında bağlantı kurabilmekte ve telefon ile kurum ziyareti şeklinde sürekli destek alabilmektedir.Programlama ve Teknik Özellikler


Programlama Dili

FINECUS Skorlama modülü Java yazılım dili ile hazırlanmıştır. Java yazılım dilinin en önemli özelliği, nesneye yönelik bir programlama dili olmasıdır. Nesneye yönelik programlama dili ile yazılım geliştirmek çok daha kolaylaşmakta, modüllerin entegre çalışması kolaylaşmakta ve kuruma özgün geliştirmeler yapmak kolaylaşmaktadır.


Yazılımın Özellikleri

Skorlama yazılımı bir Thin-Client çözümdür. Diğer hiçbir yazılım ve donanım gerektirmemektedir. Tüm işlemler ve prosedürler server tarafından gerçekleştirilmektedir. Kullanıcılar yazılıma intranet üzerinden Internet Explorer veya benzeri bir browser yardımı ile ulaşabilmektedir.


MS Excel Entegrasyonu

Yazılımdaki tüm veri tabloları tamamı ile MS Excel'e aktarılabilmektedir. Veri ve raporları CSV, XML ve PDF formatlarında çıkartılabilmektedir.